Om Mia Boe - Cand. Mag. Psych.

Som mor og som fagperson er jeg velvidende hvor mange forskellige meninger, forståelser og forskning med delte meninger, der er på forskellige faglige områder og tematikker omkring børn og familielivet. På mange områder ser jeg, at der ofte er en norm for, hvordan vi som familie og forældre skal gøre og håndtere forskellige situationer. Vi kan se, hvordan pædagogikken og tankerne omkring mennesket, barnet og familien har ændret sig igennem tiden. Fordi vi som samfund og som individer ændrer vores syn på, hvordan vi gør ting, så er jeg kun endnu mere optaget af den optik, at det er vigtigt at udforske og sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør som vi gør. Er det fordi vi oplever at nogle andre siger vi skal, fordi nogle andre gør på en bestemt måde, eller gør vi som vi gør fordi netop dét føles rigtigt at gøre for dig, for dit barn, for din familie? Jeg finder at forskning og teori er vigtigt! Et teoretisk grundlag betyder, at vi har noget at forholde os til, noget at læne os op ad eller noget at sætte spørgsmålstegn ved – og det er lige netop her jeg ønsker at byde ind med oplysende og diskuterende artikler om familielivets udfordringer og dilemmaer.

 BabyShopping.dk - Mia og Mille 2020

Hej – mit navn er Mia Boe, jeg er mor til Mille som blev født i sommeren 2018. Jeg er uddannet socialpædagog og har læst en kandidat i Psykologi, Pædagogik & Uddannelsesstudier fra RUC. Milles far og jeg gik fra hinanden da Mille var 7 måneder gammel, og vi har nu en 9/5 deleordning. Jeg har erfaring fra dagtilbud men har primært arbejdet med børn, som har forskellige psykosociale udfordringer som ADHD, autisme og angst.

 

Med min faglige, teoretiske baggrund og min titel som mor, anskuer jeg familielivet med børn på et stærkt grundlag, såvel teoretisk som praksisnært. Jeg ønsker at bidrage til diskussioner og viden på forskellige emner og dilemmaer lige netop i denne kombination.

- Gå til Mia's blogopslag